Riksantikvaren

FØRSTE DIGITALE HØSTMØTE 2020

delimiter image

Riksantikvaren tok i oktober 2020 kontakt med Enable i forbindelse med at Høstmøtet 2020 for første gang skulle arrangeres som et heldigitalt arrangement via Teams Live Event på grunn av koronasituasjonen og smittevernhensyn.

Riksantikvarens høstmøte er en årlig konferanse som er det viktigste møtestedet for kulturminneforvaltningen og samarbeidspartnerne.

Den har fram til 2020 vært arrangert over 2 dager, og hatt inntil 300 deltakere.

Utgangspunktet for henvendelsen til Enable var et ønske om opplæring som skulle sette ansatte hos Riksantikvaren i stand til å stå som teknisk ansvarlige for hele produksjonen.

I forkant var det mange som var spente med tanke på det tekniske,
men med bistand fra Enable forløp dagen knirkefritt.

I løpet av opplæringen ble det fremmet et ønske om at Enable skulle stå for den tekniske gjennomføringen sammen med personell fra Riksantikvaren, slik at de selv kan arrangere lignende arrangementer i framtiden.

Forutsetningene for arrangementet var at 14 ulike foredragsholdere skulle holde innlegg fra sine respektive lokasjoner, og at deltakerne skulle kunne ta del i informasjonen selv om fysisk deltakelse var utelukket. Årets høstmøte endte med rekordoppmøte, noe som kan tilskrives muligheten for folk å delta uten å bruke tid og penger på å reise.

I forkant var det mange som var spente med tanke på det tekniske, men med bistand fra Enable forløp dagen knirkefritt. De ulike foredragsholderne logget på like før de skulle på lufta, og gjorde sine siste forberedelser i det digitale venterommet, før de ble kringkastet direkte i eventet.

Det hele ble styrt av Gry og Vegard fra Enable plassert i Trondheim, samt Lise og Øyvind fra Riksantikvaren som satt i Oslo.

Erfaringene fra Høstmøtet 2020 er at man med god planlegging og kunnskap om produktet, kan man gjennomføre heldagsarrangementer på en slik måte at det blir en god opplevelse både for foredragsholdere og deltakere.