Enable har siden 2006 levert løsninger og tjenester basert på Microsoftteknologi. Vi er Trondheimsbasert, men har både små og store kunder over hele landet. Noen kjenner oss også som de som leverer læringsplattformen Zokrates, som har over 100 000 brukere i mer enn 30 kommuner i Norge.

I Enable finner du 14 dedikerte tidstyvbekjempere som alle har som mål å hjelpe deg til å lykkes med dine løsninger fra Microsoft. Vi har stor fokus på helheten i våre leveranser, og mener menneskene er like viktig som teknikken.

«Vi ønsker å være kundenes helter i kampen mot tidstyvene, og vi ønsker å være med å skape kundenes egne helter.»

Vår erfaring er at en teknisk leveranse uten fokus på brukeradopsjon og opplæring har større risiko for å mislykkes. Enable har flere konsulenter med sertifiseringene «Microsoft Certified Trainer» og Microsoft User Adoption Specialist» som kan bistå med å sikre en god innføring i hele organisasjonen.

«Microsoft 365 gir nye muligheter for samhandling og kommunikasjon, men for å lykkes med å utnytte potensialet kreves også endring i organisasjonen.»

Vi er nysgjerrige av natur og har stort kompetansefokus i organisasjonen. Alle våre tidstyvbekjempere har avsatt tid og midler til kompetanseheving, slik at du kan være trygg på at du til enhver tid får oppdaterte råd og løsninger.  For oss er ingen kunde for liten eller for stor. Vi leverer alt fra rådgiving på timebasis til store komplekse utviklingsprosjekter med egenutviklede løsninger og integrasjoner mot andre systemer.

Møt Tidstyvbekjemperne

Anders Aune
Anders AuneTidstyvbekjemper | Utvikler
Anders har jobbet med SharePoint siden 2011. Han har jobbet med både utvikling og installasjon av SharePoint.
Mob: 93405684
Brigt Gjevik
Brigt GjevikTidstyvbekjemper
Brigt har over 20 års erfaring med Microsoft teknologi og har jobbet med SharePoint siden 2007.
Mob: 930 55 061
Elin Kolloen
Elin KolloenTidstyvbekjemper | Utvikler
Elin har over 10 års erfaring med webutvikling på Microsoft plattformer og har jobbet med SharePoint siden 2003.
Mob: 920 10 740
Gry Berg Andersen
Gry Berg AndersenTidstyvbekjemper | Zokrates ansvarlig
Gry er ansvarlig for å følge opp vår skoleløsning Zokrates mot både kunder og utviklere. Med sin unike kompetanse og bakgrunn er hun en viktig ressurs for våre kunder som ønsker å utnytte Office 365 og Zokrates som en naturlig del av undervisningen.
Mob: 958 26 483
Heidi Fridén
Heidi FridénTidstyvbekjemper
Heidi har jobbet med SharePoint siden 2003 og har sitt hovedfokus på tilpasning av løsninger, inklusive branding og design.
Mob: 928 96 022
Jan-Helge Akersveen
Jan-Helge AkersveenTidstyvbekjemper | Zokrates ansvarlig
Jan-Helge styrker Enables satsing på skole og læring. Han har lang erfaring med læringsplattform fra sine mange år i bransjen. Han har bakgrunn som lærer og var med på å innføre læringsplattform i Trondheim kommune.
Mob: 907 57 335
Jannicke Jensen
Jannicke JensenTidstyvbekjemper | Front-end Designer
Jannickes fokusområde er bygging og branding/grafisk tilpasning av våre responsive webløsninger på SharePoint og Office 365.
Mob: 924 91 199
Kristoffer Arntzen
Kristoffer ArntzenTidstyvbekjemper | Front-end utvikler
Kristoffer er nyutdannet ingeniør fra NTNU, og jobber med å lage moderne og brukervennlige applikasjoner.
Mob: 948 23 344
Lars Erik Skutle
Lars Erik SkutleTidstyvbekjemper | Utvikler
Lars Erik er sivilingeniør og har jobbet med SharePoint siden 2008. Lars Erik utvikler komponenter for SharePoint og integrasjon mellom systemer
ved hjelp av BizTalk.
Mob: 915 98 730
Rune Svenning
Rune SvenningTidstyvbekjemper
Rune er både høyskoleingeniør og bedriftsøkonom. Han har over 20 års erfaring med Microsoft teknologi og har jobbet med SharePoint siden den første versjonen kom i 2001.
Mob: 901 60 024
Snorre Jensen
Snorre JensenTidstyvbekjemper | IT-arkitekt
Snorre har lang erfaring i IT-arkitektur for løsninger på Microsoft plattform. Design av SharePoint løsninger med fokus på sikkerhet og optimal ytelse både for privat og offentlig sektor er et av nøkkelområdene.
Mob: 920 33 307
Tore Veiseth
Tore VeisethTidstyvbekjemper | Integrasjonsarkitekt
Tore har lang erfaring fra systemintegrasjon med utveksling av informasjon mellom systemer med utgangspunkt i SharePoint. Tore er ekspert på å sette opp databaser, og er ”best i byen” når det gjelder SQL-servere samt import og eksport av data mellom databaser.
Mob: 930 55 077
Vegard Hage
Vegard HageTidstyvbekjemper | Webutvikler
Vegard er en erfaren frontend webutvikler med ansvar for å skissere og implementere skreddersydde webløsninger. Han er også Microsoft instruktør (MCT).
Mob: 959 01 165

Helter i kampen mot tidstyvene. Det er oss.

Vi i Enable tror på standardiserte IT-produkter; ikke standardiserte mennesker eller virksomheter.

God kunnskap om mange produkter, og kompetanse til å sette disse sammen på en god måte, gir kundene gode og lønnsomme løsninger.

Vårt utgangspunkt er Microsoft sin skyløsning Office 365. Det er løsningene for samhandling, kommunikasjon og sikkerhet som ligger i denne pakken vi tror mest på, og det er innenfor dette vi hele tiden bygger vår kompetanse.

Konsentrasjon om plattform, er én måte å fjerne tidstyver på.

Når tidstyvene er borte, blir det mer tid igjen til de oppgavene som løser problemer, og som fører oss nærmere målene.