Vi ønsker å være kundenes helter i kampen mot tidstyvene, og vi ønsker å være med å skape kundenes egne helter.

Vi er Trondheimsbasert, men har både små og store kunder over hele landet. Noen kjenner oss også som de som leverer læringsplattformen Zokrates, som har over 100 000 brukere i mer enn 30 kommuner i Norge.

I Enable finner du 14 dedikerte tidstyvbekjempere som alle har som mål å hjelpe deg til å lykkes med dine løsninger fra Microsoft. Vi har stor fokus på helheten i våre leveranser, og mener menneskene er like viktig som teknikken.

Fokus på opplæring og brukeradopsjon

Vår erfaring er at en teknisk leveranse uten fokus på brukeradopsjon og opplæring har større risiko for å mislykkes. Enable har flere konsulenter med sertifiseringene «Microsoft Certified Trainer» og «Microsoft User Adoption Specialist» som kan bistå med å sikre en god innføring i hele organisasjonen.

NYSGJERRIGE AV NATUR

MED HJERTE FOR KOMPETANSE

Vi har stort kompetansefokus i organisasjonen.
Alle våre Tidstyvbekjempere har avsatt tid og midler til kompetanseheving.

Slik kan du være trygg på at du til enhver tid
får oppdaterte råd og løsninger.

For oss er ingen kunde for liten eller for stor.

Vi leverer alt fra rådgiving på timebasis til store komplekse utviklingsprosjekter med egenutviklede løsninger og integrasjoner mot andre systemer

Microsoft 365 gir nye muligheter for samhandling og kommunikasjon, men for å lykkes med å utnytte potensialet kreves også endring i organisasjonen.

BRIGT GJEVIK, DAGLIG LEDER

Image
Anders Aune Tidstyvbekjemper Utvikling og integrasjon
+47 934 05 684
Anders er en utvikler som liker å delta i hele prosessen med å jobbe frem en løsning ``fra A til Å``, dvs. både design og planlegging av løsning samt utvikling og implementering av ferdig løsning. Anders er meget kunnskapsrik, og liker å holde seg oppdatert på det nyeste teknologien. Anders er også en positiv bidragsyter til det vi kaller Enable-kulturen.

Kjernekompetanse: Full stack utvikling på platformene Azure og Microsoft 365 ved bruk av teknologiene Node.js, JavaScript, TypeScript, React, C#, PowerShell og MS SQL.

Image
Brigt Gjevik Tidstyvbekjemper Arbeidsflyt og prosesstøtte
+47 930 55 061
Brigt har over 30 års erfaring med Microsoftteknologi og har jobbet med SharePoint siden 2007 og etter hvert med Office 365. I tillegg til å være daglig leder i Enable, er han ofte prosjektleder og løsningsarkitekt for våre kunder. Brigt bidrar med sin gode prosess- og forretningsforståelse til at kundene får bygget gode verktøy og arbeidsflyter i hverdagen gjennom en god utnyttelse av sin Microsoftløsning. I møtet med kunder er Brigt lyttende, men går heller ikke av veien for å utfordre kunden for å få til gode prosesser og løsninger. Han har også en genuin interesse for søk og og gjenfinning, og hjelper kunder på veien til en effektiv hverdag. Brigt er en utpreget lagspiller, og har en systematisk tilnærming til prosjekter. Han er ærekjær, og liker å gå i dybden på de utfordringene han får.

Kjernekompetanse: Søk og merking av data. Arbeidsflyt. Kvalitetssystemer.

Image
Elin Kolloen Tidstyvbekjemper Utvikling og integrasjon
+47 920 10 740
Elin er en positiv og løsningsorientert lagspiller som ikke er redd for å si ifra hvis hun mener noe er feil. Hun jobber som utvikler, løsningsarkitekt og med opplæring og har en egen evne til å bli involvert når det er en utfordring som må løses. Elin tar gjerne en diskusjon rundt valgte løsninger og mener at å diskutere ulike synspunkter gir de beste løsningene. Hun er først og fremst utvikler i hjertet, men jobber også i rollen som prosjektleder i tillegg til å kjøre kurs og ``Workshops``. Elin har lang erfaring med SharePoint som hun har jobbet med siden 2001 og frem til Microsoft 365-verdenen i dag. Elin deltar også mye i Enables ``indre liv``, både i strategiarbeid og det sosiale.

Kjernekompetanse: Full stack utvikling på platformene Azure og Microsoft 365 ved bruk av teknologiene C#, JavaScript, TypeScript og SPFx og React. Elin er også sertifisert som MCT (Microsoft Certified Trainer).

Image
Gry Berg Andersen Tidstyvbekjemper Opplæring og brukeradopsjon
+47 958 26 483
Gry har bakgrunn som lærer og fra kommuneadministrasjon. Med sin pedagogiske utdanning er hun sentral i våre satsinger innen utdanningssektoren, og da spesielt vår skoleløsning Zokrates. Her tjener hun kundene hele veien fra prosjektledelse ved implementering av løsning, via brukeradopsjon og opplæring til support og oppfølging gjennom et langt kundeforhold. Hun er ærekjær i jobben sin, og legger ikke fra seg en utfordring før den er løst og kunden er fornøyd. Gry er også Microsoft Certified Trainer og Microsoft Service Adoption Specialist. Hun har et stort hjerte for brukeradopsjon og opplæring og er en populær kursholder. Gry er nysgjerrig på ny teknologi og søker alltid å presentere siste nytt for kundene. Hun er også ekspert på å gjennomføre og produsere webinarer ved hjelp av Teams.

Kjernekompetanse: Brukeradopsjon/opplæring, webinarer, skole og utdanning, Zokrates

Image
Heidi Fridén Tidstyvbekjemper Opplæring og brukeradopsjon
+47 928 96 022
Heidi er en svært erfaren konsulent med lang erfaring innenfor SharePoint og Microsoft 365. Hun er av natur nysgjerrig både på ny teknologi og nye metoder å jobbe på, og er på evig jakt etter ny kunnskap. Hun er strukturert og setter sin ære i å fullføre enhver oppgave. Hun følger gjerne kundene fra start til mål i prosjekter, og i rollen som informasjonsarkitekt sitter hun i ofte i førersetet under planlegging og utforming av brukervennlige løsninger i Microsoft 365. Heidi har mye kundekontakt gjennom ledelse av workshoper, og som Microsoft sertifisert kursholder. Hun er blid og omgjengelig og lar seg lett begeistre, samtidig som hun gjerne deler både begeistring og kunnskap.

Kjernekompetanse: Informasjonsarkitektur, intranett, brukeradopsjon

Image
Jan-Helge Akersveen Tidstyvbekjemper Arbeidsflyt og prosesstøtte
+47 907 57 335
Jan-Helge er en sosial person som liker å jobbe sammen med andre for å oppnå et felles mål.
Med sin bakgrunn som lærer har han spesielt fokus på brukeropplevelsen og det å sørge for at løsninger blir tatt i bruk på en god måte. Dette er nyttige egenskaper når han kjører workshops og skal dra i gang kreative prosesser sammen med kunder.
I sin rolle som prosjektleder sørger han for å sette sammen det riktige teamet og jobber strukturert for å sikre god fremdrift i prosjektet.

Kjernekompetanse: Salg, rådgiving, skole og utdanning, Zokrates

Image
Jannicke Jensen Tidstyvbekjemper Opplæring og brukeradopsjon
+47 924 91 199
Jannicke har en mastergrad i kommunikasjon og informasjonsteknologi fra NTNU. Hun er lyttende og løsningsorientert i møtet med kunden og leder mange workshoper der vi sammen med kunden legger planene for implementering av Microsoft 365 som plattform for kommunikasjon, samhandling og dokumentbehandling. Jannicke er også vel bevandret i den tekniske siden av SharePoint, og er gjerne den som også setter opp og konfigurerer intranettet og Microsoft Viva for våre kunder. I design av løsninger er hun like opptatt av brukervennlighet som design, og som UX-designer for våre skoleløsning Zokrates har hun også fokus på universell utforming. I tillegg er hun sertifisert som Microsoft Service Adoption Specialist, og bistår gjerne kundene med planlegging og gjennomføring av opplæring og brukeradopsjon. Jannicke har også et viktig verv i å være vår sosialsjef der hun sørger for at vi samles utenfor kontortid med jevne mellomrom.

Kjernekompetanse: UX-design, informasjonsarkitektur, SharePoint, Teams

Image
Kristoffer Arntzen Tidstyvbekjemper Utvikling og integrasjon
+47 948 23 344
Kristoffer er en utdannet dataingeniør fra Norges tekniske - naturvitenskapelige universitet og har stor interesse for utvikling og teknologi. Han er omgjengelig og jobber gjerne i team med løsningsdesignere og andre utviklere, men kan også jobbe selvstendig og gå i dybden på problemstillinger han stilles overfor. Som person er han svært dedikert i det arbeidet han gjør og har sin styrke i å oversette et behov hos kunden til en brukervennlig løsning han kan utvikle selv. I Enable har han hovedansvar for forvaltning og utvikling av flere av våre apper for Teams og SharePoint, og har gjennom dette fått en unik erfaring i å sy nye funksjoner inn i Microsoftuniverset. Kristoffer har sin styrke i å oversette et behov til en brukervennlig løsning og deretter utvikle den.

Kjernekompetanse: Full stack utvikling på platformene Azure og Microsoft 365 ved bruk av teknologiene JavaScript, TypeScript, React og React Native og SPFx.

Image
Lars Erik Skutle Tidstyvbekjemper Utvikling og integrasjon
+47 915 98 730
Lars Erik er en utvikler som både trives godt med å jobbe fordypet i et problem, og i en gruppe hvor man kan diskutere og få innspill på ideer og løsninger. Hans faglige styrke er å få systemer, arbeidsflater og mennesker til å fungere, enten det gjelder integrasjoner mot regnskap og timeføringssystemer, eller videreutvikling og forbedring av Zokrates læringsplattform. Når andre kommer til Lars Erik med en problemstilling, stiller han gjerne opp som sparringspartner for å diskutere både negative og positive egenskaper med en løsning. Noe av det han liker best er å bli utfordret på er om noe kan gjøres på smartere måte. Lars Erik er også en veldig god bidragsyter til det vi kaller Enable-kulturen og har i tillegg rollen som økonomiansvarlig.

Kjernekompetanse: Full stack utvikling på platformene Azure og Microsoft 365 ved bruk av teknologiene C#, JavaScript, TypeScript og SPFx.

Image
Nils Christian Danielsen Tidstyvbekjemper Utvikling og integrasjon
+47 974 93 075
Nils Christian er en allsidig fullstack utvikler i starten på sin karriere og er nysgjerrig på nye teknologier. Han setter pris på variasjon i arbeidet og er alltid på jakt etter nye utfordringer. Han jobber målrettet mot løsninger på de utfordringene han stilles overfor og er en utpreget lagspiller, selv om han også godt kan jobbe selvstendig og fokusert. Nils Christian evner å se helheten i løsningene han lager og har et godt øye både for FrontEnd og BackEnd. Nils Christian er ærekjær og grundig i arbeidet sitt og leverer alltid topp kvalitet.

Kjernekompetanse: Full stack utvikling på platformene Azure og Microsoft 365 ved bruk av teknologiene C#, JavaScript, TypeScript og SPFx.

Image
Rune Svenning Tidstyvbekjemper Arkitektur og rådgivning
+47 901 60 024
Rune har jobbet med SharePoint siden første versjon kom i 2001 og få, om noen, har installert og konfigurert flere SharePoint-servere enn ham. Rune er svært løsningsorientert og har sterke evner til å analysere og kartlegge behov, samt til å skreddersy løsninger og prosesser som bidrar til å løse kundens utfordringer. Dette er kombinert med et sterkt fokus på å oppnå resultater og på å levere prosjektene i henhold til tid, kost og kvalitet. Han bidrar også med drift og oppdatering av løsningene etter at prosjektene er overlevert til Kundene. Han er strukturert, ryddig og etterrettelig i alt han jobber med, og er opptatt av høy kvalitet på alle leveranser. I tillegg til å være en dyktig relasjonsbygger er Rune også er en typisk lagspiller med godt humør, og jobber aktivt med teambygging i prosjektene han deltar i og er godt likt av både kunder og kollegaer.

Kjernekompetanse: Microsoft server, SharePoint, integrasjoner, Microsoft 365 admin, PowerBI, Power Automate, løsningsrkitektur

Snorre Jensen
Snorre Jensen Tidstyvbekjemper Arkitektur og rådgivning
+47 920 33 307
Som en av de opprinnelige gründerne av Enable er Snorre levende opptatt av å ta vare på og videreutvikle Enable og Enablekulturen. Som person er Snorre visjonær, og jakter alltid på nye muligheter for utvikling. Han er en pådriver i vårt arbeid med å stadig kunne tilby nye produkter og tjenester til våre kunder.
Snorre har lang erfaring med arkitektur, løsningsdesign og prosjektledelse for store virksomheter, og har ledet arbeidet med mange av Enables største kunder, som NTNU, Hemit og NTE, i deres endringsprosjekter med forvaltning og adopsjon av SharePoint og Microsoft 365. Han har også på vegne av Microsoft ledet arbeidet med utarbeidelse av «God praksis» for hvordan Universitet- og høgskolesektoren kan benytte Microsoft 365 plattformen til behandling av sensitive data og har vært med på å innføre AIP/MIP i flere organisasjoner. Snorre er uredd, og går ikke av veien for å utfordre verken kolleger eller kunder i jakten på en best mulig løsning som balanserer sikkerhet opp mot brukervennlighet for brukerne.

Kjernekompetanse: Løsningsarkitektur, rådgiving, sikkerhet, forvaltning av M365

Image
Tore Veiseth Tidstyvbekjemper Arbeidsflyt og prosesstøtte
+47 930 55 077
Tore jobber mye med databaser, rapportering, prosesstøtte og integrasjoner mellom ulike systemer. Han er levende opptatt av hvordan man kan utnytte teknologien på en slik måte at ulike systemer kan snakke sammen og dermed få det beste ut av den informasjonen som finnes. Tore liker godt å bli utfordret på det tekniske, og har lang erfaring fra å samarbeide i langvarige prosjekter hos store virksomheter. Med sin lange erfaring er han en stor bidragsyter i å sikre at prosjektet har fokus på de viktige tingene. Han leder også workshops med kunder for å kartlegge virksomhetens behov og sammen komme frem til et løsningsdesign. Tore er en stille og rolig person, og når han uttaler seg er det reflektert og gjennomtenkt. Han er også en lagspiller og positiv bidragsyter til ``Enable-kulturen``, både sosialt og i forbindelse med sitt ansvar for økonomifunksjonen.

Kjernekompetanse: Databaser og rapportering, sammenstilling av data, Microsoft-teknologi, SQL-server, BizTalk, Azure, Power Automate og PowerBI.

Image
Vegard Hage Tidstyvbekjemper Opplæring og brukeradopsjon
+47 959 01 165
Vegard er som kompetanseansvarlig i Enable levende opptatt av faglig utvikling både hos seg selv og sine kolleger. Han er nysgjerrig på nye teknologier og søker alltid å benytte siste nytt i sine leveranser. Vegard har en evne til å sette brukeren i sentrum, både som UX-designer for løsninger som leveres og som kursholder. Som designer har han et godt øye for detaljer, og finner kreative løsninger som balanserer brukervennlighet med design. Han er både Microsoft Certified trainer og Microsoft Service Adoption Specialist. Vegard er ærekjær i jobben sin og sørger for at alle oppgaver ferdigstilles. Han er en god lagspiller, og opptrer diplomatisk og ryddig i alle sammenhenger.

Kjernekompetanse: UX- design, arbeidsflyt og prossesstøtte, brukeradopsjon og opplæring.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å høre mer om hva vi kan bistå deg og din organisasjon med.

Kom gjerne på besøk!

Vi holder til i

Klæbuveien 194, rett ved E6

– Stikk gjerne innom oss!