Project Description

Har dere vurdert/begynt å ta i bruk verktøykassen Office 365, men ikke helt funnet ut hvilke verktøy som bør brukes til hva?

Office 365 er en moderne og fremtidsrettet plattform som løser virksomhetens behov for kommunikasjon og samhandling. Med Office 365 får du både Intranett og moderne samhandlingsverktøy i samme løsning.

«En stor utfordring mange møter når de skal ta i bruk Office 365 er å velge hvilke av verktøyene som egner seg best for nettopp sin organisasjon, og i hvilken rekkefølge er det lurt å ta dem i bruk.»

Med Enable Equipe får du et ferdig konsept som tar deg helt fra avgjørelsen om å ta i bruk Office 365 til dere har en ferdig oppsatt løsning med rutiner for forvaltning. Konseptet er fleksibelt med tanke på organisasjonens størrelse og behov, slik at det er like aktuelt for små som store organisasjoner. Våre rådgivere har lang erfaring fra alle typer organisasjoner og bedrifter, både fra offentlig og privat sektor (Referanser),  slik at de sammen med dere kan lage en god og tilpasset plan for hvordan informasjon skal forvaltes i organisasjonen deres.

«Med fokus på standardfunksjonalitet som bl.a. Teams, SharePoint Online og OneDrive hjelper vi dere med å ta kloke valg i prosessen med å digitalisere virksomhetens arbeidsprosesser.»

Brukeradopsjon og opplæring

Vi ser at den kanskje viktigste faktoren i å lykkes med digital transformasjon er å sørge for en god plan for brukeradopsjon og opplæring. Uten dette blir det bare å fortsette å jobbe som før, bare med et nytt verktøy. De organisasjonene som investerer i brukeradopsjon er de som får mest tilbake i form av effektivisering av hverdagen for sine ansatte. Det er også i disse organisasjonene man ser de mest fornøyde brukerne etter innføringen av Office 365. Enable har 6 sertifiserte kursholdere og vi har mye erfaring med å planlegge og gjennomføre skreddersydd opplæring for våre kunder.

«De organisasjonene som investerer i brukeradopsjon er de som får mest tilbake i form av effektivisering av hverdagen for sine ansatte.»

Det er også i disse organisasjonene man ser de mest fornøyde brukerne etter innføringen av Office 365. Enable har 6 sertifiserte kursholdere og vi har mye erfaring med å planlegge og gjennomføre skreddersydd opplæring for våre kunder.

Enable Equipe inkluderer :

  • Rådgiving

  • Behovsavklaring

  • Utarbeidelse av informasjonsarkitektur

  • Etablering av beste praksis for samhandling

  • Oppsett av startside/intranett

  • Innføring og brukeradopsjon

  • Forvaltning av Office 365

Jeg ønsker å bli kontaktet for en uforpliktende prat eller demo.