UTNYTT SHAREPOINT SOM KOMMUNIKASJONSKANAL

Bli bedre på internkommunikasjon

Lær hvordan SharePoint kan benyttes for å håndtere den informasjonen som skal ut til «alle» i organisasjonen

SharePoint, som er en av funksjonene  i Microsoft 365, er en meget god plattform for å tilgjengeliggjøre fellesinformasjon for hele virksomheten. I dette kurset lærer dere hvordan SharePoint kan benyttes for å håndtere den informasjonen som skal ut til «alle» og som en overordnet startside for å binde sammen mylderet av apper og muligheter i Office 365.

Målgruppe

Er du webredaktør, superbruker eller har du bare fått ansvar for at informasjonen til nyansatte, markedsmateriellet eller annen fellesinformasjon er oppdatert og tilgjengelig for alle? Da passer dette kurset for deg.

Forkunnskaper

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel med en grunnleggende kjennskap til Microsoft 365, f.eks ved å ha først vært gjennom introkurset «Kom i gang med Microsoft 365».

Varighet: 3 timer

Vil du vite mer? Ta kontakt på kurs@enable.no
Eksempel på kursinnhold
  • Opprette et kommunikasjonsområde
  • Tilpasse layout på startsiden med kolonner og bakgrunner
  • Legge inn informasjon som tekst, bilder og lenker
  • Tips til bildebruk, tema og logo
  • Tilpasse navigasjon
  • Publisere nyheter, og tilpasse  med bilder og tekst
  • Kommentere og bruk av omtaler på nyheter/sider
  • Administrere tilganger for grupper eller enkeltpersoner
Velg fra våre andre kurs

Vi tilpasser kurs og innhold til din virksomhet!

Ta gjerne kontakt med oss - kurs@enable.no

Microsoft Teams
SharePoint som kommunikasjonskanal
OneNote til teamets møtereferater
Planner til prosjektstyring
Forms til undersøkelser
Sway til flotte visuelle presentasjoner