Vår Personelloversikt hos Innherred

NY OG MODERNE FERIELISTE

delimiter image

Innherred kommunesamarbeid, som består av kommunene Levanger og Verdal,
var tidlig ute med å prøve vår personelloversikt.

Med overgang til Office 365, og spesielt Teams, hadde jeg som IT-leder et behov for å få modernisert ferielisten. Med de nye mulighetene som lå i Microsoft sine løsninger, var det naturlig å flytte denne til Teams.

Kristian Styrvoll

INNHERRED KOMMUNESAMARBEID

Ny ferieliste

Etter en god kartlegging på behovet for den nye ferielisten, ble den utvidet til å være en oversikt over planlagt fravær. Med kategorisering og godkjenning som viktige funksjoner fra starten.

Da pandemien traff Norge i 2020, utvidet vi bruken av personelloversikten til å gi en oversikt over hvem som var på kontoret og hvem som var på hjemmekontor. Slik kunne vi enkelt samhandle internt og med våre brukere. Samtidig hadde vi kontroll på smittesporingen dersom vi skulle få det i avdelingen.

INNHERRED KOMMUNESAMARBEID

Support og endringsønsker

På support og endringsønsker, er Enable en av de beste leverandørene vi har på dette.

Det er raskt respons på feil eller spørsmål, og måten endringsønsker behandles på er svært betryggende for meg som kunde.

De gjør en god kartlegging i forkant for å forstå hva du ønsker, og kommer frem med en løsning som er det optimale ut fra produktets egenskaper

Personelloversikten er aktivt i bruk og ferieoversikten i Excel er avviklet!

Siden vi benytter Teams som arbeidsflate, gir Personelloversikten hver enkelt medarbeider en rask status på hvor kollegaer er.

På support og endringsønsker, er Enable en av de beste leverandørene vi har på dette.

Kristian Styrvoll

Vi takker Innherred kommunesamarbeid for svært hyggelige tilbakemeldinger!