Daglig leder Arnfinn Amdam

Tore har lang erfaring fra systemintegrasjon med utveksling av informasjon mellom systemer med utgangspunkt i SharePoint. Tore er ekspert på å sette opp databaser, og er ”best i byen” når det gjelder SQL-servere samt import og eksport av data mellom databaser. For mer avanserte integrasjonsjobber, har han lang erfaring i bruk av Microsoft BizTalk Server. Det andre fokusområdet Tore jobber med, er rapportering på på tvers av ulike systemer. Her brukes SharePoint som arbeidsflate for presentasjon av rapporter til sluttbrukerne.

Yrkeserfaring

2006 – Enable AS, Tidstyvbekjemper
1998 – 2006 Ementor Norge AS, Senior systemkonsulent
1994 – 1997 Peterson Ranheim AS
1997 – 1998 Cinet AS, Systemkonsulent
1994 – 1997 Regionsykehuset i Trondheim, IT-konsulent
1991 – 1992 Forsvaret, Sersjant

Sertifiseringer

2013 MCSA: Windows Server 2012
2010 MCITP: SharePoint Administrator 2010
2010 MCTS: Microsoft SharePoint 2010, Application Development
2010 MCTS: Microsoft SharePoint 2010, Configuring
2009 MCITP: Database administrator 2008
2008 Windows Server 2008 Active Directory
2008 Windows Server 2008 Network Infrastructure
2008 Windows Server 2008 Applications Infrastructure
2007 MCTS: SQL Server 2005, Implementation and Maintenance
2007/td> MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2007, Configuration
2007 MCTS: Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Configuration
2007 BizTalk Server 200
2005 Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)

Utdanning

1992 – 1994 Trondheim Ingeniørhøgskole: Drift og vedlikehold av edb-systemer
1990 – 1991 Befalskolen for kavaleriet