En nettportal og SMS har erstattet Statskogs papirbaserte system for administrasjon av jakt på elg, hjort og villrein. Portalløsningen har omfattende integrasjon med andre systemer og utstrakt bruk av automatisering ut mot jegerne. Løsningen henter lovord fra både jegere og ansatte for å være en økonomisk og gjennomføringsmessig suksess.

Statskog SF skal forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser. Eiendommene skal drives effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat. Det skal drives et aktivt naturvern og tas hensyn til friluftslivet. Ressursene skal utnyttes balansert og fornybare ressurser skal tas vare på og utvikles videre. Over 2.000 jegere er registrert i portalen som inneholder flere hundre jakttilbud på elg-, hjort- og villreinjakt.

Storviltportalen er et ekstranett basert på SharePoint. Løsningen omfatter kontakt med jegerne og er samtidigsaksbehandlernes interne system. Det er en omfattende integrasjon mot Agresso, regnskapssystem, e-post og SMS, nettbetaling og kartløsning ved hjelp av BizTalk. Løsningen er også knyttet til det sentrale Jegerregisteret.

Hvert jaktlag har sin egen side med tilgang til alle nødvendige dokumenter, og jaktleder kan enkelt gjøre endringer.

Fakturaene kommer elektronisk, og 66 % av jaktlagene betalte sist høst med den innebygde betalingskortløsningen.

–Tidligere var det mye manuelt arbeid, både for saksbehandlerne og økonomiavdelingen, forteller Kjell Bratlien (bilde), prosjektleder for etablering av portalen. Nå legger brukere og saksbehandlere inn informasjon direkte i systemet. –Storviltportalen har rasjonalisert og effektivisert både det merkantile arbeidet og forvaltningen. – Den daglige innrapporteringen av felte dyr og SMS- kommunikasjon med jegere er svært viktig for at de planlagte uttak blir oppfylt, forklarer han videre.

Jegerne søker på jakttilbud via www.inatur.no. De som blir trukket ut får beskjed via e-post og SMS om tilgang til selve jaktportalen. Både beskjed om tildeling, bekreftelse og eventuell purring skjer elektronisk. Beskjeder til jaktlagene gis både via SMS og i e-post. Jaktleder kan selv administrere hvilke jegere som inngår i jaktlaget og får beskjed dersom noen av dem ikke har betalt jegeravgift.

Underveis i jakta sender jegerne en SMS for hvert dyr som felles, og deretter en med vekten på det enkelte dyr. Statskog kan underveis tilby flere dyr, og jegerne kan be om flere dyr. Alt dette skjer via SMS. Når jakta er avsluttet, utarbeides sluttfaktura basert på SMS-rapportene.

En brukerundersøkelse viser at den nye portalen og overgangen til bruk av PC og SMS er blitt meget godt mottatt. Brukerne er spesielt fornøyd med mulighetene for tilleggsdyr, og med bestillings- og faktureringsrutinene. Kartfunksjonene ble også godt mottatt, og vil få enda større nytte etter hvert som fellingssted blir lagt inn på kartene.

– Det har vært helt fenomenalt å jobbe med Enable, forteller prosjektleder Bratlien. –De har dyktige og samarbeidsorienterte medarbeidere som har jobbet raskt og effektivt. Dette prosjektet har dermed blitt en ubetinget suksess både for oss og for jegerne, understreker han. –Statskog har nå et system som kan utvides til å gjelde flere områder uten særlig merarbeid, så dette har vært en fremtidsrettet investering, avslutter Bratlien fornøyd.

Viktige funksjoner i portalen:
 • Jaktledere har en egen nettside i portalen for å administrere sine jakttilbud
  • Tilleggsdyr, endringer i jakttid, jaktfelt og medlemmer i jaktlag kommuniseres via SMS
  • Skutte dyr og vekter rapporteres via SMS
 • Kartløsning med gode, nedlastbare kart
  • Opp- og nedlasting av data til GPS, bl.a. for plotting av poster og drev
 • Sikker betalingsløsning med kort, med betalingshistorikk og fakturainformasjon
  • Automatisk sjekk av jegeravgift mot Jegerregisteret
 • Informasjon oppdateres automatisk på Statskogs saksbehandlingsløsning og jaktleders side
 • Detaljerte fellingsrapporter og kartinformasjon fra løsningen ligger på Statskogs nettsider