Loading...
SharePoint / Office 3652016-11-28T13:52:09+00:00

SharePoint er plattformen for samhandling

Hjelper ansatte, grupper og organisasjoner til å oppdage, dele og samarbeide om innhold overalt, på alle enheter.

SharePoint er plattformen for samhandling mellom mennesker, integrasjon mellom systemer og publisering på internett. I løpet av ti år har SharePoint blitt en gjennomprøvd plattform med over 100 millioner brukere og mange ferdige løsninger og komponenter.

Finn informasjonen du trenger for å få jobben gjort

Leting etter informasjon er en av de største tidstyvene på mange arbeidsplasser.

SharePoint Søk gjør det enklere å finne informasjonen du trenger for å få jobben gjort.

Finn svar raskere med ett søk i all informasjon

De fleste virksomheter har informasjon i en rekke ulike format og systemer, for eksempel:

 • filsystem
 • nettsider
 • økonomi, personal og kundeoppfølging

Med SharePoint søk kan du søke i all informasjon fra én søkeside uavhengig av formatet, eller hvor informasjonen er lagret.

Søkeresultatet viser kun informasjon du har tilgang til.

Personsøk fremmer samhandling

Ansatte er virksomhetens viktigste ressurs.
SharePoint søk gjør det enkelt å finne kolleger som kan hjelpe – ut fra hva de har erfaring fra, eller interesse for, selv i store organisasjoner.
sok_kompetanse

En bedre søkeopplevelse

Søkeomfanget kan avgrenses, og søkeresultatet kan med et klikk filtreres på tagger dere selv definerer, for eksempel:

 • dato
 • forfatter
 • dokumenttype
 • kunde
 • prosjekt og/eller produkt

sok_avgrense

“Forfremmede resultater” kan fremheve bestemte lenker eller annen informasjon.
sok_timeregistrering

«Alle» bruker sosiale medier på fritiden.
Disse mediene er enkle å bruke, derfor tar mange ansatte dem i bruk også til arbeidsrelaterte saker.
Dessverre ofte med dårlig sikkerhet og kontroll.

Med SharePoint får du verktøy for sosiale medier som gir trygg samhandling på jobb.Med SharePoint Social kan personer arbeide sammen på den måten de vil, gjennom eksempelvis følgende verktøy:

  • Nyhetsfeed/yammer
  • Min profil
  • Blogg
  • Wiki
  • Tagging

I tillegg kan dere enkelt dele bilder, video og dokumenter gjennom OneDrive for Business.

Enhetlig administrasjon av alle typer innhold

Mengden av informasjon øker hele tiden, og vi blir stadig mer avhengig av hurtig tilgang til informasjon.

SharePoint Innhold gjør det enklere å administrere virksomhetens informasjon på en betryggende måte.
Brukerne fortsetter å jobbe i de kjent Office-applikasjonene og lar SharePoint jobbe med innholdsadministrasjonen i bakgrunnen.

Ansatte kan dermed konsentrere seg om innholdet i sine dokumenter.
Informasjon som er lett å gjenbruke og dele gir økt produktivitet.

Lover, forskrifter, avtaler og interne retningslinjer bestemmer hvordan innhold skal håndteres.

SharePoint har omfattende funksjonalitet for å automatisere innholdsadministrasjon i samsvar med regler og retningslinjer:

 • Versjonshistorikk
 • Godkjenning
 • Tilgangskontroll
 • Arkivering
 • Oppbevaringstid

SharePoint kan administrere alle typer innhold:

 • Dokumenter
 • Bilder
 • Video
 • Webinnhold

En felles plattform gjør det enklere å administrere, er mer brukervennlig og gir lavere IT-kostnader.

Forretningsanalyse for alle

SharePoint innsikt gir alle tilgang til informasjonen de trenger for å gjøre gode beslutninger.
Med SharePoint innsikt kan dere sammenstille informasjon fra mange systemer, og enkelt visualisere og analysere informasjonen.

SharePoint innsikt har avanserte funksjoner for rapportering og analyse av data, og de vises i et kjent brukergrensesnitt.
Alle som kan bruke Excel, kan lage og publisere rapporter på SharePoint. Der kan alle få tilgang til og analysere de samme dataene uavhengig av tilgang til ulike systemer. Dermed kan dere være trygge på at alle har riktig informasjon.

Visualisering av data gir raskt oversikt. SharePoint innsikt kan visualisere data ved hjelp av farger, symboler, grafer, Visio diagrammer og kart.

SharePoint innsikt har kraftige verktøy for å analysere data. Du kan enkelt “vri og vende” på data, filtrere og drille ned i detaljer slik at dere avdekker årsaker/trender og raskere kan reagere på dem. SharePoint innsikt kan sammenstille store datamengder fra mange systemer, for eksempel økonomi, produksjonsstyring, kundeoppfølging og kvalitetsstyring. Brukerne trenger ikke generell adgang til disse systemene. Dette gjør SharePoint til en egnet plattform for løsninger som baserer seg på informasjon fra flere systemer, for eksempel balansert målstyring

«Gjør det selv» forretningsløsninger

SharePoint Sammensetninger gjør det enklere å hurtig skreddersy løsninger uten kode.

Med SharePoint sammensetninger kan dere lage løsninger med skjema og arbeidsflyt som integrerer data fra mange systemer.

Med SharePoint Sammensetninger kan dere hurtig lage svært tilpassede løsninger.

Lag løsninger ved hjelp av Officeprogrammer som Excel, Access, Visio, SharePoint Designer og InfoPath, og publiser løsningene til SharePoint. Du vil bli overrasket over hvor mange utfordringer som kan løses på en kodefri måte.

Med SharePoint Sammensetninger kan dere enkelt integrere data fra andre systemer, for eksempel kunder og kontakter fra økonomi og CRM. Opprett, les, oppdater, slett og søk i dataene som om de fantes i SharePoint.

Du kan til og med arbeide med dataene frakoblet, endringene blir automatisk synkronisert når du er tilkoblet igjen.

SharePoint Sammensetninger hjelper dere med å sentralisere og administrere løsninger slik at de ansatte finner dem ett sted og dere får betryggende kontroll.

Dere kan for eksempel: Sentralisere Access-databaser og Excel-arbeidsbøker, og distribuere dem fra SharePoint.
Gi kontrollert tilgang til firmadata.