All virksomhet hos Safetec er organisert som prosjekter. Selskapet har lang erfaring med bruk av prosjektrom og var godt kjent med SharePoint-løsninger fra tidligere. Ny SharePoint-løsning er blitt et sentralt styringsverktøy for selskapet.

Enable fikk i oppdrag å bistå Safetec med oppgradering av prosjektrom og styringssystem. Erfaringene med bruk av prosjektrom er utviklet over tid, og selskapet legger stor vekt på å ha de samme løsningene i alle land de er representert.

Enable har bistått Safetec med oppgradering av prosjektportal og integrering mot administrative systemer. I tillegg til prosjektrom, hvor all samhandling og dokumentasjon om prosjektet er samlet, er styringssystemet integrert.

— Vi er svært fornøyde og stolte av denne løsningen, sier Jorunn Seljelid, daglig leder for Safetec Norge.
— Vi følger nå prosjektene i samme system gjennom hele prosessen, fra prospekt til ferdige prosjekt. I registreringssystemet Enable utviklet for oss legges det inn sentrale data helt fra begynnelsen av, og dette oppdateres etter hvert som prospekter modnes og blir til reelle prosjekter, forklarer Seljelid.

Registreringssystemet gjør det svært enkelt å trekke ut nøkkeltall – og alle forholder seg til det samme grunnlaget, enten det er økonomiavdelingen eller salgsavdelingen som henter data. Safetecs egne ansatte kan enkelt lage rapporter og analysere utviklingen i det perspektivet de har behov for.

— Løsningen har derfor gitt oss en innsikt og styringsmulighet vi setter stor pris på. Vi henter sentrale indikatorer og får et samlet bilde av situasjon og utvikling, understreker Seljelid.

Med virksomhet i mange land – og flere verdensdeler, har Safetec noen spesielle utfordringer. Med servere i Europa, kunne det blitt forstyrrende tidsforsinkelser for ansatte i Australia ved opp- og nedlasting av store dokumenter og rapporter. Dette er løst ved at deler av løsningen er installert lokalt i Australia, men all sentral styringsinformasjon ligger samlet ett sted.

— En av grunnene til at vi har fått så stort utbytte av dette prosjektet, er nok at vi hadde god kjennskap til SharePoint fra før, og at vi har lang erfaring med arbeid innenfor en prosjektportal. Vår kravspesifikasjon var derfor svært gjennomtenkt, sier Eivind Olden, IT Manager i Safetec.

Grunnlaget er lagt sten for sten, og organisasjonen var klar for å hente ut ganske avanserte gevinster fra denne nye løsningen. En av de nye funksjonene er at eksterne aktører nå kan få tilgang til dokumenter i prosjektrommene, noe som effektiviserer samarbeidet med kunder og underleverandører. SharePoint gjør det mulig å lage standardiserte løsninger, med lite bruk av skreddersøm.

— Jo mindre skreddersøm, jo lettere blir det ved oppgraderinger, også om vi i framtiden ønsker å gå over til en skytjeneste, sier Olden.

Safetec og Enable har samarbeidet lenge, slik at Enable kjenner selskapet.

— Enable forstår våre behov godt og foreslår derfor gode løsninger for oss. Vi visste hvilken funksjonalitet vi ville ha, og Enable har kommet med gode råd underveis, slik at vi har fått akkurat det vi trenger, sier Olden.

— Enable har hjulpet oss å bygge et solid rammeverk, og vi kan gjøre en rekke hverdagsforbedringer selv – og trenger vi bistand står Enable klare til å hjelpe oss, oppsummerer Olden.