Project Description

SharePoint kommer med gode byggesteiner for samarbeid mellom prosjektmedlemmer. I vår prosjektportal har vi satt sammen disse mulighetene til en effektiv og strukturert prosjektportal som brukerne kan komme i gang med uten omfattende opplæring. Løsningen kan godt brukes bare for interne prosjekter, men gjennom å invitere dine eksterne prosjektmedlemmer får du full uttelling.

Løsningen består av

  • Prosjektportal med oversikt over alle prosjekter.
  • Hvert prosjekt tildeles et eget prosjektområde.
  • Automatisk oppretting av prosjektområder.
  • Prosjektområdene kan blant annet inneholde dokumenter, kalendere, kontaktlister og oppgavelister som kan integreres med Outlook og Project.
  • God dokumentstyring og versjonskontroll.
  • Enkel og sikker tilgang for prosjektdeltakere fra kunder og samarbeidspartnere, samt tilgang for egne ansatte også når de ikke er på kontoret.
  • Enkel administrasjon og delegering av adgang og tillatelser.

Vi følger nå prosjektene i samme system gjennom hele prosessen, fra prospekt til ferdige prosjekt. I registreringssystemet Enable utviklet for oss legges det inn sentrale data helt fra begynnelsen av, og dette oppdateres etter hvert som prospekter modnes og blir til reelle prosjekter

Jorunn Seljelid, Safetec Norge

Enable forstår våre behov godt og foreslår derfor gode løsninger for oss. Vi visste hvilken funksjonalitet vi ville ha, og Enable har kommet med gode råd underveis, slik at vi har fått akkurat det vi trenger.

Eivind Olden, Safetec Norge