Project Description

Responsivt. Tilgjengelig. Oversiktlig.

Med Enable Kvalitetssystem har de ansatte kontroll på sine arbeidsprosesser uansett hvor de måtte befinne seg. Uavhengig av hvilken enhet de foretrekker. Gjør kvalitetssystemet til en naturlig del av de ansattes hverdag.

Et levende og oppdatert kvalitetssystem er et godt hjelpemiddel, samtidlig som det dokumenterer at bedriften har kontroll på sine arbeidsprosesser. Enable leverer elektroniske kvalitetssystem basert på Microsoft SharePoint som skalerer etter ditt behov.

Løsningen kan bestå av en eller flere av følgende moduler:

  • Kvalitetshåndbok med prosessorientert grafisk navigasjon og prosedyrer med versjonskontroll og innholdsgodkjenning.
  • Registrering og oppfølgning av forbedringsforslag og avviksmeldinger og med oppgavebasert oppfølgning av tiltak.
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS analyse) med oppgavebasert oppfølgning av tiltak.
  • Oppgavekalender som automatisk oppretter og tildeler ansvar for oppgaver som skal utføres jevnlig eller på bestemte tidsintervall.
  • Elektroniske sjekklister som fylles ut på web og lagres for senere dokumentasjon på at sjekkpunktene er gjennomført.