Project Description

Enable Intranett er en startløsning vi anbefaler for å sikre at fokuset i intranettprosjektet raskere kommer til nytteverdien av løsningen, i stedet for å bruke lang tid på å bestsemme design og forside. Løsningen kan selvfølgelig tilpasses og utvides etter kundens ønsker i ettertid.

Løsningen leveres med følgende standardfunksjoner

 • Forside med utskiftbare webdeler
 • Gjennomgående responsivt design
 • Oversiktlig inngang til informasjonen som finnes på intranettet
 • Snarveier til andre kjernesystemer og funksjoner
 • Nyhetsfunksjon med responsiv artikkelmal
 • Viktige beskjeder
 • Tips og triks
 • Felles «Vegg» for uformelle ytringer
 • Felleskalender
 • Visning av ekstern nyhetskilde (RSS)
 • Bilderotator
 • Søkesenter
 • Dokumentområde
 • «Leders hjørne», dvs. visning av en blogg for leder/ledelsen

Forside med utskiftbare webdeler

Enable Intranett er satt opp med et forslag til innhold på startsiden. Dette er funksjoner som ofte benyttes, men kan man også velge å legge inn annet relevant innhold i stedet.

«Leders hjørne»

Leder eller andre i organisasjonen kan publisere blogger inne på et eget lederbloggområde. Sist publiserte innlegg vises på forsiden.

Kommende hendelser

Kommende hendelser viser de kommende hendelsene fra felleskalenderen. Den kan også vise hendelser aggregert fra flere kalendere hvis det er mer aktuelt

Snarveier til andre kjernesystemer og funksjoner

Hovedlenkene på forsiden og verktøysiden brukes til å lenke til sider på intranettet og til andre støttesystemer. Lenker kan endres, legges til og fjernes etter behov.

Nyheter med responsiv artikkelmal

Løsningen leveres med et nyhetsområde og inneholder en enkel, responsiv artikkelmal samt et nyhetsarkiv. De to nyeste nyhetene publiseres på forside intranett.