Project Description

Enable Helpdesk gir IT avdelingen kontroll over sin egen arbeidsdag. Vi tilbyr en felles arbeidsflate for fordeling av arbeidsoppgaver og et tydelig kontaktpunkt for brukerne.
Løsningen består av:
  • Skjema for registrering av saker som skal behandles
  • Arbeidsflate for brukere som gir hver enkelt status på sine innmeldte saker og viser kommunikasjon med IT avdelingen
  • Sentral oversikt over ubehandlede saker og fordeling til rett ansvarlig
  • Arbeidsflate for saksbehandler som gir oversikt over sine arbeidsoppgaver
  • Mulighet for E-post varsling til innmelder ved endring av status
  • Rapporter over åpne og behandlede saker som gir god innsikt i avdelingens ressursbehov og servicegrad

Vi har også god erfaring med å bruke Servicedesk-løsningen for andre avdelinger med lignende behov for behandling av innmeldte saker.

For eksempel avvikssystem, «Vaktmesterhjelpa» og sentral servicedesk for alle typer henvendelser.