Project Description

Dette er en app utviklet for Microsoft SharePoint og Microsoft Teams

Har du informasjon som til enhver tid skal være tilgjengelig i oppdatert versjon for alle i organisasjonen?
Enable FremViser er et verktøy for å gjøre viktig informasjon tilgjengelig for brukerne på en strukturert måte.

Eksempler på anvendelsesområder er:

  • Kvalitetshåndbøker/Kvalitetssystem
  • Personalhåndbøker
  • Manualer

Informasjon også når du er på farten

Enable FremViser er selvsagt tilpasset mobilvisning, slik at informasjonen er like lett tilgjengelig ute i felten som inne på kontoret.

Enable FremViser installeres integrert med din Office 365-løsning (eller lokale SharePoint-installasjon), og er tilpasset bruk på alle enheter.

DYNAMISK PRESENTASJON

Enable FremViser er et verktøy for å dynamisk presentere informasjon knyttet til en temastruktur; eksempelvis en kvalitetshåndbok, beredskapsplan eller lignende.

Tema kan knyttes sammen med undertema slik at FremViseren kan understøtte en hierarkisk struktur.

Strukturen kan synliggjøres på forskjellig måte avhengig av valgt visningsform. Det ene er en sirkelvisning slik det fremstår i bildet til høyre.
Man kan også velge bokserm eller en mer standard listevisning.

Hele strukturen er i tillegg tilgjengelig i en egen oversikt til enhver tid.

INFORMASJONSPANEL

Informasjonen knyttet til et tema vises samlet i et panel. Dokumenter og lenker vil her grupperes basert på kategori (styres ved merking/tagging av innholdet).

Informasjonspanelet kan også gjøres tilgjengelig i andre løsninger, for rask og enkel tilgang til eksempelvis retningslinjer og prosedyrer m.m uten å måtte gå ut til FremViseren for å oppsøke denne informasjonen.
Et eksempel kan være å vise informasjon om prosjektgjennomføring fra startsiden av et prosjektområde i Office 365.

Jeg ønsker å bli kontaktet for en uforpliktende prat eller demo. 

«Løsningen er dessuten så fleksibel at det ikke er noe problem å organisere innhold på andre måter. Innen HR- og personal er innholdet organisert etter brukeren; som medarbeider eller som leder.  Denne løsningen passer derfor til alle typer virksomheter»

Enable FremViser hos HENT