Project Description

Dette er en app utviklet for Microsoft SharePoint og Microsoft Teams

Er dere i planleggingsfasen av en kommende ferie eller ønsker dere generelt å ha bedre oversikt over ressurser i organisasjonen? Enable Fraværsoversikt er et enkelt og oversiktlig verktøy for å hjelpe din virksomhet med å melde inn og planlegge ressurskabal for kommende periode. Det kommer som en egen app for både Teams og SharePoint.

Oversiktlig presentasjon

Innmeldt fravær presenteres i en oversiktlig tabell enten i Teams eller en SharePoint-side.

Oversikt over fravær i Teams

Godkjenningsfunksjon

Dersom det er ønskelig kan du la de ansatte kan melde inn ønske om ferie, permisjon ol. til sin leder som igjen kan godkjenne dette før det blir synlig for alle ansatte.

Enable Fraværsoversikt inkluderer

  • App for enkel installasjon i ett eller flere SharePoint- eller Teamsområder

  • Godkjenningsfunksjon

  • Konfigurasjon av kategorier inkludert fargevalg

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende demo