Project Description

Loading...
Dette er en app utviklet for Microsoft SharePoint og Microsoft Teams

Har COVID-19 gitt dere behov for å kunne styre tilstedeværelse på kontor og spore hvem som har vært tilstede samtidig?

Et nytt behov har oppstått for bedrifter som et resultat av COVID-19 pandemien.

Enable har derfor laget en app for Teams som gjør det enkelt for ansatte å registrere når de skal være tilsted på kontoret, og når de skal ha hjemmekontor.

En funksjon hvor leder må godkjenne tilstedeværelse kan også aktiveres, slik at man sikrer seg mot for stor tetthet i lokalene.

Ved å ta i bruk denne appen kan du enkelt få en oversikt over både planlagt tilstedeværelse, og sporing i ettertid over hvem som var tilstede på en gitt dato.

Effektiv ferieplanlegging, eller ønsker dere generelt å ha bedre oversikt over ressursene i organisasjonen?

Oversiktlig presentasjon

Innmeldt fravær presenteres i en oversiktlig tabell enten i Teams eller en SharePoint-side.

Godkjenningsfunksjon

Dersom det er ønskelig kan du la de ansatte melde inn ønske om ferie, permisjon ol. til sin leder som igjen kan godkjenne dette før ferielista blir synlig for alle ansatte.

Enable Personelloversikt inkluderer

  • App for enkel installasjon i ett eller flere SharePoint- eller Teamsområder

  • Godkjenningsfunksjon

  • Konfigurasjon av kategorier inkludert fargevalg

Jeg ønsker å bli kontaktet for en uforpliktende prat eller demo.