Daglig leder Arnfinn Amdam

Gry jobber mye med skoleløsningen Zokrates. Med sin unike kompetanse og bakgrunn er hun en viktig ressurs for våre kunder som ønsker å utnytte Office 365 og Zokrates som en naturlig del av undervisningen. Gry har 15 års bakgrunn som lærer i ungdomsskolen og to år som fagleder. Hun har jobbet med SharePoint siden 2005 har har mye erfaring med skoleløsninger, intranett, ekstranett og publiseringsløsninger. Hun har hatt ansvaret for innføring og opplæring for brukere og superbrukere. Vi er veldig glade for at vi nå styrker laget med hennes pedagogiske kompetanse.

Yrkeserfaring

2015 – Enable AS, Tidstyvbekjemper
2010 – 2015 Stjørdal kommune og Værnesregionen, Webansvarlig
2007 – 2009 Stjørdal kommune, Inspektør Halsen ungdomsskole
2007 – 2010 Stjørdal kommune, Koordinator og rådgiver for innføring av skole- og barnehageadministrativt system og Skolenett
1996 – 2007 Stjørdal kommune, Lærer

Utdanning

2014 NTNU: Praktisk prosjektledelse
2011 NTNU: Veiledningspedagogikk
1991 – 1996 NTNU: Språk og samfunnsvitenskap