En chat du mottar i Teams blir automatisk markert som lest. Dersom du ikke har anledning til å svare eller følge opp den med en gang kan det fort bli avglemt senere. Senere i år vil det bli mulighet for å kunne opprette en oppgave via TODO direkte fra en chat i Teams men inntil det er på plass gir vi deg ett par tips til oppfølging.

Marker chat eller samtale som ulest:

1. Klikk på ellipseknappen (tre prikker) ved siden av en chat-melding eller samtale i en kanal og velg Marker som ulest.

Marker melding som ulest

2. Den aktuelle chatten eller kanalen vil nå bli uthevet med fet skrift i oversikten din, som er indikasjonen på at du har uleste meldinger. I tillegg vil du for chat-meldinger få et ikon som symboliserer at du har ulest melding i venstremenyen:

Ulest chat-melding

Lagre chat eller samtale:

1. Klikk på ellipseknappen (tre prikker) ved siden av en chat-melding eller samtale i en kanal og velg Lagre denne meldingen.

2.Du får nå en bekreftelse på at melding er lagret øverst til høyre i Teams.

Meldingen er lagret

3. Ved å klikke på profilbildet ditt og velge Lagret finner du nå en oversikt over den lagrede meldingen:

Lagrede meldinger