Hvis dere i din organisasjon har kommet godt i gang med Teams, kan det være at det fort blir uoversiktlig med alle Teamene som vises i venstremenyen.

Selv om man gjerne er medlem av mange Teams, er det ikke nødvendigvis slik at man til enhver tid aktivt jobber i så mange Teams.

Det kan også, etter hvert, bli mange kanaler å forholde seg til, derfor kan man med fordel rydde litt i Teamene og kanalene slik at arbeidsvinduet blir mer oversiktlig.

Det er primært tre metoder man kan bruke for å rydde i denne oversikten:

  • Skjule Team
  • Skjule kanaler
  • Feste kanaler

For å skjule et Team velger du de tre prikkene ved siden av Team-navnet for å få opp Team-valgene, så Skjul Team.

Det å skjule en kanal er helt likt som å skjule et Team, bare at du nå velger de tre prikkene ved kanalnavnet for å få opp kanalvalg.
Så velger du Skjul.

For å feste en kanal, velger du de samme tre prikkene ved kanalnavnet og Fest.

Skjule Team

Skjule kanal

Enkelt og greit!

Feste kanal

= Ryddig!